MÜÜGIINFO

Müügiinfo

Apartemendi või krundi broneerimisel sõlmitakse ostjaga lihtkirjalik broneerimisleping tähtajaga 2 nädalat. Broneeringu kinnitamiseks tasub ostja 2000 eurot.

Apartemendi või krundi ostmiseks sõlmitakse ostjaga notariaalne võlaõiguslik müügileping. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub ostja notari deposiitkontole kokkulepitud osa ostuhinnast. Kui apartement on valmis üleandmiseks, sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja tasub ülejäänud osa ostuhinnast ja toimub omandiõiguse üleandmine.

Tehingukulud (notari tasu, riigilõiv) ei sisaldu ostuhinnas ja need kannab ostja.

Amme Tervisepargi müüki korraldab RE/MAX Aaba Kinnisvara.